Seminariet  är en del i den satsning Stressforskningsinstitutet nu gör för att ytterligare sprida forskningsrön om stress och arbetsmiljö och för att försöka ge mer konkreta verktyg för arbetsgivare att jobba med dessa frågor. 

Seminariet finns här i sin helhet:

 

 

Bilder Ned Carter (437 Kb)

Bilder Karin Fristedt (196 Kb)

Bilder Anna Nyberg (605 Kb)

Bilder Constanze Leineweber (1001 Kb)

Bilder Hanne Berthelsen (808 Kb)

Bilder Hugo Westerlund (694 Kb)