Stressforskningsdagen 2015

Föreläsning av Anna Nyberg, forskare vid Stressforskningsinstitutet på temat "Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa"

Slides från Annas presentation

Anna Nyberg Stressforskningsdagen 2015 (1026 Kb)

 

Föreläsning från Stressforskningsdagen 2015 av Rikard Wicksell på temat "Att leva med smärta - ACT som livsstrategi"

Slides från Rikards presentation

Rikard Wicksell Stressforskningsdagen 2015 (14394 Kb)

 

Föreläsning från Stressforskningsdagen 2015 av Helena Schiller på temat "Sömn, dagtidsfunktion & hälsa"

Slides från Helenas presentation

Helena Schiller Stressforskningsdagen 2015 (1784 Kb)

 

 

Föreläsning från Stressforskningsdagen 2015 av Petra Lindfors på temat "Återhämtad eller inte: finns det någon koppling mellan knopp och kropp?"

Slides från Petras presentation

Petra Lindfors Stressforskningsdagen 2015 (1181 Kb)