E-post

aram.seddigh@su.se

Telefon

0739-79 36 63


Forskningsprofil / Nuvarande arbete

Arams forskning berör övergripande sambanden mellan olika kontorstyper (exempelvis öppna kontorslandskap, egna rum eller delade rum) och hälsa, trivsel och produktivitet hos medarbetare. Som ”studieobjekt” studerar han alltså olika typer av kontor eller parametrar i kontor och som utfall studerar han produktivitet, trivsel och hälsa. Detta gör han genom fokusgruppsintervjuer, kognitiva tester och webbenkäter riktade till chefer och medarbetare. I sitt nuvarande doktorsprojekt samlar Aram in data som berör tre olika områden för att främja förståelsen av sambanden gällande hur kontorsmiljön påverkar oss. Det första berör miljöpsykologiska och arkitektoniska aspekter såsom placering i kontoret, ljus, ljud, ventilation och antalet personer som i sitt arbete delar en större eller mindre kontorsyta. Det andra området berör organisatoriska och mellan individuella aspekter såsom ledarskap, förändringsarbete, konflikter på arbetsplatsen samt informationsflöde. Det tredje området fokuserar på individen och hur individuella skillnader i personlighet och kognition påverkar sambanden med hälsa, trivsel och produktivitet. Den tvärvetenskapliga utgångspunkten tror han är viktig för förståelsen för interaktionen människa-miljö, samt för riktade insatser för att öka välbefinnande och produktiviteten på våra arbetsplatser.

Utbildning

Fil dr 2015, leg. psykolog (MSc) samt kandidatexamen i företagsekonomi .

Blogg

kontorsforskning.se