Telefoni

Stressforskningsinstitutet och SU använder sig av så kallad MEX-telefoni med Tele2 som nuvarande operatör. MEX ersätter den fasta telefonen på skrivbordet. Du får full funktionalitet i mobilen och kan hänvisa din telefon om du är sjuk, på möte etc. Du kan också ringa de fyrsiffriga anknytningarna inom SU direkt från mobilen.

Kontaktperson på Stressforskningsinstitutet för telefoni är Carina Johansson, carina.johansson@su.se

 

E-post

Din epost är kopplad till din anställning vid Stockholms universitet. För frågor kring e-posttjänsten, kontakta Carina Johansson, carina.johansson@su.se

Universitetets webmail når du via ebox.su.se

 

Trådlöst nätverk

Två trådlösa nätverk finns tillgängliga i Stressforskningsinstitutets lokaler, SU och Eduroam. Vi rekommenderar att i första hand använda Eduroam. För att kunna använda Eduroam behöver du aktivera detta. Detta görs via IT-supporten. SU-nätverket kan du ansluta till med ditt SU-konto.

 

Datorer & IT

Datoransvarig vid Stressforskningsinstitutet är Johan Nilsson, johan.nilsson@su.se. Kontakta honom för frågor om datorer, programvara & licenser, vid fel samt vid nybeställning av IT-produkter.

Problem med datorer kommer oftast att hanteras av universitetets centrala IT-support, som du når via support.it.su.se