Bokningar av resor

Information om hur resebeställningar med mera görs finns samlat i denna lathund för resor och ekonomihantering för Stressforskningsinstitutet.

Innan du beställer resor, läs igenom  Föreståndarbeslut om bokning av resor (626 Kb) .

Lathund resor & utlägg