Hanteringen av personuppgifter är komplicerad, och universitetet har en särskild person utsedd till att hantera dessa frågor.

Personuppgiftsombud på Stockholms universitet:
Agneta Stenborg, tfn: 08-16 21 79
agneta.stenborg@su.se

Stressforskningsinstitutets kontaktperson i personuppgiftsfrågor:
Göran Kecklund, tfn: 08-5537 8912, e-post: goran.kecklund@su.se