Open access är den internationella och allmänt vedertagna termen som beskriver öppen tillgång till digital information, ofta i samband med vetenskaplig publicering. Open access betyder fri tillgång till information och beskriver möjligheten att sprida denna vidare till tredje part på olika sätt.

Det har visat sig att det som publiceras med open access sprids fortare och citeras oftare. Öppen tillgång till forskningsresultat skapar också möjligheter till en rättvisare fördelning av informationsresurser globalt.

Varianter av Open Access

Publicering med open access kan ske via olika kanaler och kan ibland innebära en publiceringsavgift.

Parallellpublicering

Parallellpublicering, eller Green Open Access, syftar på publicering av artiklar eller bokkapitel i olika typer av öppna databaser. Detta innebär att en artikel eller ett kapitel tillgängliggörs som ett förstadie (eller manusversion) till den slutgiltiga versionen som publicerats via ett förlag.

På Stockholms universitet används DiVA-databasen för detta ändamål. Versionen får oftast inte publiceras förrän efter en karantänperiod (så kallad "embargo time"). Tidsperioden för karantänen bestäms av förlaget som publicerar originalversionen. Vetenskapsrådet kräver dock att karantänen inte varar längre än sex månader. Läs mer om detta under rubriken Parallellpublicering.

Gold Open Access

Gold Open Access är artiklar, böcker eller bokkapitel som publiceras med en CC-BY-licens i originalversion på nätet, det vill säga utan karantänperiod. Denna typ av open access kan ofta innebära att förlaget tar ut en publiceringsavgift av varierande storlek.

Det går att ansöka om medel för att täcka avgiften genom de flesta svenska och europeiska forskningsfinansiärer. Många förlag och tidskrifter erbjuder idag författaren att själv välja att betala för open access  till sin artikel i en annars prenumererad tidskrift. Detta kallas för Hybrid Open Access, och ger samma rättigheter som Gold Open Access.

 

Parallellpublicering

Parallellpublicering, som också kallas post-print publishing eller self-archiving, innebär att du gör din vetenskapligt granskade och publicerade forskningsartikel fritt tillgänglig i fulltext på internet. 

På Stockholms universitet gör du detta genom att publicera en tillåten version av artikeln i DiVA. Innan du laddar upp din artikel i DiVA är det viktigt att du kontrollerar om förlaget som har publicerat din artikel godkänner parallellpublicering.

Instruktioner för dig som ska parallellpublicera

  • Sök upp tidskriften i databasen SHERPA/RoMEO. Där får du en uppfattning om förlagets syn på parallellpublicering och eventuella villkor. Om informationen saknas i SHERPA/RoMEO, kan du söka upp tidskriftens webbplats och försöka hitta copyright-informationen där. Du kan också skriva till förlaget och begära tillstånd. Var då noga med att uppge var kopian kommer att finnas tillgänglig.
  • Logga in i DiVA:s registreringsformulär med ditt universitetskonto.
  • Registrera publikationen och ladda upp fulltextfilen. Om publikationen redan är registrerad kan du ladda upp fulltexten i efterhand. Observera att de flesta större förlag endast tillåter parallellpublicering av författarversionen, det vill säga författarens sista godkända manuskript, innan det publicerades hos förlaget.
  • Om du ännu inte har publicerat din artikel hos ett förlag, kan du använda dig av ett tillägg till kontraktet som du skriver med förlaget. På så sätt försäkrar du dig om att behålla din upphovsrätt. Förslag på avtal som du kan använda finns hos SPARC Author Addendum.