Miljöhandlingsplan & miljörutiner

I Stressforskningsinstitutets interna miljöhandlingsplan för 2018, får du mer information om hur institutet ska omsätta universitetets miljöarbete på lokal nivå. Planen innehåller miljömål, miljöåtgärder och en handlingsplan.För att värna om vår miljö och leva upp till de mål som finns i miljöhandlingsplanen så har vi särskilda interna miljörutiner för vår verksamhet. Dessa finns också samlade i Miljöhandlingsplanen

Miljöhandlingsplan 2018 (174 Kb)