Bokningar av dessa lokaler sker hos Sebastian Klarås.

OBS! Den som bokar är också ansvarig för att återställa rummet snyggt, stänga fönster och släcka ljuset.