Hälsovård

Stockholms universitet har avtal med Feelgood om företagshälsovård.

För mer information om företagshälsovård, se Medarbetarwebben

Företagshälsovård

 

Friskvård

Stockholms universitets friskvårdsprogram innebär att alla heltidsanställda har rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid, enligt en överenskommelse mellan universitetet och de fackliga organisationerna.

För att läsa mer om friskvårdsprogrammet, villkor samt information om ersättning, hänvisar vi till medarbetarwebben.

Friskvårdsinformation på medarbetarwebben