En bisyssla får aldrig skada allmänhetens förtroende för högskolan och ska hållas klart åtskild från den anställdes arbete vid universitetet. I vissa fall kan en bisyssla vid sidan om en anställning vara otillåten. Otillåtna bisysslor kan delas in i tre olika slag: förtroendeskadlig, arbetshindrande eller med verksamheten konkurrerande bisyssla. Föreståndaren ska regelbundet informera de anställda om deras skyldighet i samband med utövandet av bisysslor. De anställda ska anmäla/avanmäla bisysslor, så att föreståndaren kan bedöma om den är tillåten eller inte.

 

Rapportering av bisysla sker via Primula.