Stressforskningsinstitutets arbetsmiljöplan innehåller policy, mål och handlingsplan för arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och diskriminering.

Arbetsmiljöplan 2017-2019 (201 Kb)

Våren 2011 genomförde Stressforskningsinstitutet en arbetsmiljöenkät bland samtliga anställda.

Arbetsmiljöenkät 2011 (147 Kb)

Mer information om arbetsmiljö, hälsa och arbetet med detta finns på Medarbetarwebben.