Intra

Välkommen

till Stressforskningsinstitutets intranät för anställda och övriga medarbetare. På sidan "Interna rutiner" hittar du information om regelverk, personal- och administrativa rutiner samt nyttiga länkar och genvägar. Där kan du också gå in i vårt kalendarium och boka in möten och i frånvaroschemat lägger du själv in ledigheter och frånvaro.

Lathund för resor och utlägg

För att underlätta bokning av resor och hanteringen av utlägg har vi skapat en lathund med steg-för-steg-intruktioner exakt hur alla medarbetare vid Stressforskningsinstitutet ska hantera detta. 

Kalendarium och lokalbokning

Stora föreläsningssalen rum 207, sammanträdesrum 239 och sammanträdesrum 236 bokas hos Sebastian Klarås. OBS! Den som bokar är också ansvarig för att återställa rummet snyggt, stänga fönster och släcka ljuset.

Strategiplan

Stressforskningsinstitutet har antagit en Strategiplan för åren 2016-2018 där vi redogör för institutets framtida forskningsinriktning samt för övriga verksamheter och deras utvecklingsmöjligheter.

Strategiplan 2016-2018 (126 Kb)