Om forskningsområdet

Tonvikten av forskningen ligger på återhämtande processer som speglas i aktivitet i centrala nervsystemet (till exempel djupsömn, immunsystemet samt endokrina variabler som tillväxthormon och testosteron). Detta kopplas ihop med möjliga orsaksfaktorer som stress, skiftarbete samt med utfallsvariabler som sjukdom, olyckor, sjukskrivning och mortalitet. Arbetet innefattar vidare utveckling av mätindikatorer på dålig återhämtning (till exempel sömnfragmentering, trötthetsmätning, olycksrisk) och stress.

Vi studerar också olika arbetstiders påverkan på stress, sömn och hälsa. En särskild tonvikt i detta ligger kring studier av skiftarbete och nattarbete.

Vi bedriver också forskning kring de utbrändhetsliknande tillståndens etiologi och hur man kan behandla och rehabilitera de personer som har drabbats. Forskning kring bland annat diagnostik och sjukdomsmekanismer görs i nära samarbete med Stiftelsen Stressmottagningen som bedriver behandling och rehabilitering av personer med stressrelaterade besvär.