Skiftarbete kan vara slitsamt och påverka sömn och återhämtning, balansen mellan arbete och socialt liv samt hälsan. Även om det finns mycket forskning om skiftarbete, sömn och hälsa så saknas det kunskap om hur problemen kan förebyggas, till exempel hur skiftschemat ska organiseras så att det passar alla medarbetares olika önskemål. Men det räcker inte bara med att ha ett bra skiftschema för att orka arbeta skift ända tills pensionen. Det är också viktigt att arbetsgivaren erbjuder bra förutsättningar och en god arbetsmiljö. Likaså har skiftarbetaren ett eget ansvar att prioritera sömn och återhämtning i samband med lediga dagar.

Vad ingår i projektet? 

Ett stort urval av all sjukvårdspersonal som arbetar skift inom Västerbottens läns landsting inbjudas att delta i projektet. Det kommer då att göras en jämförelse mellan tre olika arbetstidsmodeller som förekommer inom landstinget: (1) ett traditionellt fast skiftschema, (2) ett schema som innebär en viss arbetstidsförkortning och (3) scheman där medarbetarna själva kan planera sin arbetstid.  Jämförelsen baseras dels på en webbenkät som besvaras under hösten 2016 samt 2017, dels på en analys av faktiska arbetstider (hur de verkliga schemana ser ut). De faktiska arbetstiderna samlas in från de personaladministrativa systemen och vi får på så sätt objektiv information om medarbetarnas arbetstider.

Längre in i projektet kommer några avdelningar, sammanlagt cirka 200 medarbetare, slumpmässigt väljas ut för en interventionsstudie, som pågår under 12 månader. De utvalda avdelningarna kommer i sin tur att slumpas till antingen en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. Först undersöks sambandet mellan faktiska arbetstider och upplevd hälsa, sömn samt balans mellan arbete och familj- respektive privatliv. Sedan får deltagarna i interventionsgruppen utbildning om sambandet mellan skiftarbete, sömn och livsstil, samt återkoppling på sina scheman om vissa ohälsosamma skiftkombinationer kan ha förekommit. Som ett sista steg görs en jämförelse mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen för att se om utbildningen och schema-återkopplingen har gett effekt.

Projektet är unikt och det är första gången som arbetstidsforskare och ett landsting gemensamt samarbetar och undersöker hur man kan förbättra förutsättningarna för sjukvårdspersonal att arbeta skift utan att drabbas av problem i vardagslivet och med hälsan.

 

Vilka ingår i projektgruppen?

Projektledare är Göran Kecklund, forskare på Stressforskningsinstitutet. Göran har forskat om skiftarbete, sömn och hälsa sedan slutet av 1980-talet. Förutom Göran arbetar Sofia Westerlund i projektet. Sofia är sjuksköterska och folkhälsovetare och kommer att ansvara för datainsamling och andra praktiska uppgifter inom projektet. Från landstinget medverkar Ulla Olofsson och Bernt Karlsson. Ulla är HR-strateg och har stor erfarenhet av att utveckla och utvärdera landstingets olika arbetstidsmodeller. Bernt är överläkare och arbetar vid Arbets- och Miljömedicin. Förutom sina kliniska erfarenheter har Bernt också forskat om skiftarbete och hälsa. Den tredje parten i projektgruppen är företaget Time Care som arbetar med personalplanering och schemaläggningsverktyg. Projektet finansieras av försäkringsbolaget AFA.

 

Följa projektet

På den här sidan kommer vi att göra uppdateringar om vad som händer i projektet, ge korta resultatsammanfattningar samt i slutet av projektet lägga ut rapporter som redovisar projektets resultat. Det går även att följa projektet på bloggen Må bra i skiftarbete http://blogg.halsa2020.se/stress/. Där kommer Göran och Sofia att göra korta inlägg om projektet samt ge allmän information om skiftarbete, sömn och hälsa.

 

Slutrapport

Rapporten från forskningsprojektet kan nu laddas ned.

Må bra i skiftarbete (406 Kb)

 

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill veta mer, kontakta gärna

Göran Kecklund, projektledare, 

goran.kecklund@su.se 08-553 789 12

 

Sofia Westerlund, forskningsassistent, 

sofia.westerlund@su.se, 073-707 8909