Projektets bakgrund och syfte

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) har tillsammans med EU-kommissionen infört nya regler för flygarbetstid och vila för piloter. De nya bestämmelserna gäller från 18 februari 2016. Hur de nya reglerna kommer att påverka piloternas trötthetsnivåer kan få betydelse för flygsäkerhet för svensk luftfart. Syftet med det här projektet är att utvärdera hur de nya reglerna påverkar piloternas arbetsprestation genom att undersöka deras trötthetsnivåer före och efter införandet.

Projektet består av tre delar:

(1) En analys av objektiva arbetstidsdata från flygbolagen SAS och Nextjet avseende effekter på sömn och trötthet. Arbetstidsdata analyseras både före och efter att de nya reglerna för arbetstid och vila har införts. 

(2) En enkätundersökning (vilken beskrivs i detalj nedan), samt

(3) En fältstudie som undersöker hur de nya reglerna påverkar sömn (som mäts med en aktivitetsmätare) och trötthet (som mäts med subjektiva skattningar).

 

Infobrev CHARLES (35 Kb)