Gruppmedlemmar

Gruppmedlemmar Psykoneuroimmunologi

Nedan listas samtliga medlemmar i enheten för Psykoneuroimmunologi. Alla gruppmedlemmar är forskande personal.

Doktorander & forskningsassistenter

Anknutna forskare

Kontakt

Enheten för sömn- & vakenhetsforskning
Göran Kecklund
tfn: 08-5537 8912
goran.kecklund@su.se

Enheten för epidemiologi
Hugo Westerlund
tfn: 08-5537 8946
hugo.westerlund@su.se

Enheten för psykoneuroimmunologi
Mats Lekander
tfn: 08-5537 8933
mats.lekander@su.se

Puff-länk till Stockholms universitets forskningsdatabas