Om forskningsområdet

Inom området psykoneuroimmunologi studeras hur beteende både påverkar och påverkas av hjärnans och hormonsystemets samspel med immunsystemet. Vi studerar hur stress och sömn påverkar immunsystemet, och hur immunsystemet i sin tur påverkar hjärnfunktion, självskattad hälsa, smärtkänslighet och socialt beteende.
 
Forskningen bedrivs i nära samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Inom vår tvärvetenskapliga teoretiska ram utför vi även behandlingsforskning, till exempel psykologisk behandling vid störd sömn eller kronisk smärta, och effekter av placebo och akupunktur vid illamående.
 
Vi arbetar i ett uttalat interdisciplinärt nätverk med kompetens inom psykologi, immunologi, endokrinologi, fysiologi, allergologi, antropologi och kognitiv neurovetenskap. Flera studier i skärningspunkten mellan psykologi och biomedicin gäller allergi, där stress och sömn studeras i förhållande till reglering av immunsystemet. Likaså studerar vi effekten av inflammation, både akut experimentell och kronisk allergisk, på hjärnans funktion, mätt med metoder som fMRI och PET.
 
Flera studier gäller biologiska och psykologiska determinanter för subjektiv hälsa. Dessa studier bedrivs dels med experimentella metoder – som genom att orsaka en kortvarig ofarlig inflammatorisk reaktion som ger en övergående sjukdomskänsla – och genom longitudinella observationsstudier i olika populationer.
 
Kunskapen om sjukdomsövergripande symptom, som smärta, låg subjektiv hälsa eller trötthet, är en utgångspunkt även för vår behandlingsforskning. Denna är bland annat inriktad på kognitiv beteendeterapi, även i självhjälpsform, vid insomni, och ACT (Acceptance and Commitment Therapy) vid kronisk smärta. Flera anknytande behandlingsprojekt är under utveckling.