Nätverket syftar till att

  • främja nyttjandet av prospektiva data rörande arbete och hälsa
  • underlätta samarbeten mellan olika forskargrupper i Sverige och Europa
  • främja internationell forskning på svenska data
  • sprida kunskap om nya avancerade metoder inom longitudinell modellering

Deltagande studier är WOLF-studien och SLOSH, samt individuella medlemmar i  IPD-Work konsortiet. 

Mer information om ProWorkNet finns på nätverkets webplats