SLOSH

Utforska SLOSH-data

Här hittar du vårt uppdaterade verktyg för att visa jämförande diagram. Du kan välja mellan ett antal perspektiv, så som utbildning eller kön, och därefter se hur olika grupper har besvarat de olika skalorna och frågorna. Genom att hålla muspekaren över diagrammen får du fram det genomsnittliga procentuella värdet för gruppen på vald skala. Du kan undersöka de frågor som just du är intresserad av att få ett svar på, men bör vara försiktig i din tolkning av resultaten, då dessa kan bero på många faktorer som inte alla är redovisade här.

Kontakt

Enheten för sömn- & vakenhetsforskning
Göran Kecklund
tfn: 08-553 789 12
goran.kecklund@su.se

Enheten för epidemiologi
Hugo Westerlund
tfn: 08-553 789 46
hugo.westerlund@su.se

Hui Xin Wang
tfn: 08-553 789 18
huixin.wang@su.se

Enheten för psykoneuroimmunologi
Mats Lekander
tfn: 08-553 789 33
mats.lekander@su.se

Sömnlaboratoriet
John Axelsson
john.axelsson@su.se