SLOSH - The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health - är Stressforskningsinstitutets långtidsundersökning av hälsoförhållanden på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen har pågått i olika vågor sedan 2006 och är bygger vidare på Arbetsmarknadsundersökningen sedan 2003. En ny datainsamling är planerad till våren 2020.

Studien belyser sambanden mellan arbetsmarknadsdeltagande, arbetsmiljö, pensionering och hälsa. Studien förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet.

En detaljerad profil för kohorten finns nu tillgänglig på denna länk.

Mycket mer information om studien och resultat av denna finns på projektets egna webbplats: www.slosh.se

Information om hur Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar SLOSH-deltagarnas personuppgifter finns att läsa här:

Integritetsskyddspolicy för deltagarna i SLOSH

Information om hur Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar SLOSH-deltagarnas samtycke finns att läsa här:

Integritetsskyddspolicy för deltagarna i SLOSH som lämnat samtycke