I det åldrande Europa har många regeringar introducerat ett antal "aktivt åldrande"-åtgärder med mål att förlänga arbetslivet. Dock vet vi välldigt lite om vad konsekvenserna av dessa åtgärder kan bli för äldre personer i arbetslivet och i pensionering. Syftet med IDEAR är att undersöka hör determinenter i den senare delen av arbetslivet, i övergången mellan arbetsliv och pension , samt den tidiga pensionsåldern påverkar hur länge individer kan bibehålla hälsa och ett aktivt liv.

Mer information om nätverket finns på dess webbplats, www.idear-net.net

Forskningssammanställning från nätverket IDEAR om förväntad frisk livslängd i åldrarna 50-75 år.