Hur ska man svara på SLOSH-enkäterna under corona-pandemin?

 

SLOSH – The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health – är Stressforskningsinstitutets långtidsundersökning av hälsoförhållanden på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen har pågått i olika vågor sedan 2006 och bygger vidare på Arbetsmiljöundersökningen 2003–2011. En ny datainsamling genomförs våren 2020.

Studien belyser sambanden mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetsmarknadsdeltagande, hälsa och välbefinnande, där hänsyn också tas till andra faktorer. Studien förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet.

En detaljerad profil för kohorten finns nu tillgänglig på denna länk.

Mycket mer information om studien och resultat av denna finns på projektets egna webbplats: www.slosh.se

Information om hur Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar SLOSH-deltagarnas personuppgifter finns att läsa här:

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare

Information om hur Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet behandlar SLOSH-deltagares samtycke rörande kontaktuppgifter finns att läsa här:

Integritetsskyddspolicy för SLOSH-deltagare som lämnat samtycke rörande kontaktuppgifter