SLOSH - The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health - är Stressforskningsinstitutets långtidsundersökning av hälsoförhållanden på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen har pågått i olika vågor sedan 2006 och är bygger vidare på Arbetsmarknadsundersökningen sedan 2004. En ny datainsamling är planerad till våren 2018.

Studien belyser sambanden mellan arbetsmarknadsdeltagande, arbetsmiljö, pensionering och hälsa. Studien förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet.

En detaljerad profil för kohorten finns nu tillgänglig på denna länk.

Mycket mer information om studien och resultat av denna finns på projektets egna webbplats, www.slosh.se