Sömnlaboratorium

Kontakt

Enheten för biologisk psykologi
och behandlingsforskning

Torbjörn Åkerstedt
tfn: 08-5537 8947
torbjorn.akerstedt@stressforskning.su.se

Personal

Enhetschef
Åkerstedt, Torbjörn

Administration
Hedberg, Anette

Medarbetare
Grossi, Giorgio
Ingre, Michael
Kecklund, Göran
Leeuwen van, Wessel
Lowden, Arne
d’Onofrio, Paolo
Osika, Walter
Perski, Aleksander
Petersen, Helena
Saboonchi, Fredrik
Schiller, Helena
Schraml, Karin
Schwarz, Johanna
Tucker, Philip

Externa forskare
Axelsson, John, Karolinska Institutet
Ekstedt, Mirjam, Stressmottagningen
Gillberg, Mats, Karolinska Institutet
Nordin, Maria, Umeå universitet
Hallvig, David, VTI
Söderström, Marie, Stressmottagningen

Systemutvecklare
Portin, Christian, Crispo

Puff-länk till Stockholms universitets forskningsdatabas
REWHARD
Puff-länk till SLOSH – en longitudinell arbetsmiljöundersökning
IDEAR
Proworknet