Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet

Stress, arbete och hälsa är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. Stressforskningsinstitutet bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa. 

Kastanjer

Stressforskningsinstitutet integreras med Psykologiska institutionen

Universitetsstyrelsen har beslutat att Stressforskningsinstitutet (SFI) ska bli en del av Psykologiska institutionen från och med den 1 januari 2020.

Kontakt

Stressforskningsinstitutet:
08-16 20 00
info@stressforskning.su.se

Föreståndare:
Göran Kecklund
08-553 789 12, 073-707 8912
goran.kecklund@su.se

Press- och informationsansvarig:
Christian Portin
08-5537 8940
christian.portin@su.se

Psykologiska institutionen
REWHARD