Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet
Coronavirusinformation

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Stress, arbete och hälsa är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. Stressforskningsinstitutet är en del av Psykologiska institutionen och bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa. 

Utlysning: Töres Theorell Early Career Award

Töres Theorell Early Career Award är ett pris som skapades av Stockholm Stress Center 2015 och som vänder sig till stressforskare som är i början av sin forskarkarriär.

Omväxlande tjänstgöringsperioder problematiska för piloter

Resultaten från forskningsprojektet CHARLES (Effekter på piloters trötthetsnivåer efter nya EU-regler) har publicerats.

Stressforskningspodden

Ny podd

Stressforskningspodden är en podd där forskare samtalar kring begreppet stress. Varje avsnitt utgår från en kulturyttring med koppling till stress.

Kontakt

Stressforskningsinstitutet:
08-16 20 00
info@stressforskning.su.se

Föreståndare:
Göran Kecklund
08-553 789 12, 073-707 8912
goran.kecklund@su.se

Press- och informationsansvarig:
Christian Portin
08-5537 8940
christian.portin@su.se

Psykologiska institutionen
REWHARD