Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet
Coronavirusinformation

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Stress, arbete och hälsa är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. Stressforskningsinstitutet är en del av Psykologiska institutionen och bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa. 

Omväxlande tjänstgöringsperioder problematiska för piloter

Resultaten från forskningsprojektet CHARLES (Effekter på piloters trötthetsnivåer efter nya EU-regler) har publicerats.

Stressforskningspodden

Ny podd

Stressforskningspodden är en podd där forskare samtalar kring begreppet stress. Varje avsnitt utgår från en kulturyttring med koppling till stress.

Kontakt

Stressforskningsinstitutet:
08-16 20 00
info@stressforskning.su.se

Föreståndare:
Göran Kecklund
08-553 789 12, 073-707 8912
goran.kecklund@su.se

Press- och informationsansvarig:
Christian Portin
08-5537 8940
christian.portin@su.se

Psykologiska institutionen
REWHARD