Stressforskningsinstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stressforskningsinstitutet

Stress, arbete och hälsa är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. Stressforskningsinstitutet bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa. 

Stressforskningspodden

Ny podd

Stressforskningspodden är en podd där forskare samtalar kring begreppet stress. Varje avsnitt utgår från en kulturyttring med koppling till stress.

Emma Hagqvist

Anslag till projekt om prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare

Emma Hagqvist, Stressforskningsinstitutet, har beviljats anslag från Forte på 3 920 000:- för forskning om prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder.

Kastanjer

Stressforskningsinstitutet integreras med Psykologiska institutionen

Universitetsstyrelsen har beslutat att Stressforskningsinstitutet (SFI) ska bli en del av Psykologiska institutionen från och med den 1 januari 2020.

Kontakt

Stressforskningsinstitutet:
08-16 20 00
info@stressforskning.su.se

Föreståndare:
Göran Kecklund
08-553 789 12, 073-707 8912
goran.kecklund@su.se

Press- och informationsansvarig:
Christian Portin
08-5537 8940
christian.portin@su.se

Psykologiska institutionen
REWHARD