E-post

tores.theorell@su.se

Telefon

070-5432325

Forskningsprofil / Nuvarande arbete

Töres har inte längre huvudansvar för nya forskningsprojekt, men är aktiv i många av projekten på institutet, bl. a. den forskning som bedrivs på den epidemiologiska forskningsdatabasen SLOSH. Han tar inte längre nya doktorander och har för närvarande endast en forskarstudent nämligen Annica Kempe (mödradödlighet och barnafödande i Jemen). Under senare år har han etablerat samarbete med Fredrik Ullén, professor i neurobiologi vid Karolinska Institutet. Ett stort projekt som drivs i det arbetet och som Ullén är huvudansvarig för är studien av utveckling av musikalitet och hur en sådan kan påverka hälsoutvecklingen hos individer. Detta projekt drivs bland annat med medel från Jubileumsfonden och baseras på det svenska tvilling projektet. Töres är huvudansvarig för den svenska delen av ett internationellt projekt (IPD) som går ut på att en rad kohortstudier i Europa har slagits samman för fastställande av samband mellan arbetsmiljöfaktorer (främst kravkontrollstödmodellen och ansträngningsbelöningsmodellen) och sjuklighet. Antalet deltagare i denna (Finland, Sverige, Storbritanninen, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien) uppgår till 160 000 och studien ger möjlighet att specialstudera subgrupper t ex män och kvinnor, personer med och utan diabetes, rökare och icke-rökare, högutbildade och lågutbildade etc. Huvudansvarig för hela IPD är Mika Kivimäki. Töres har även nyligen haft huvudansvaret för den svenska delen av en studie kring effekten av nedskärningar på anställdas hälsa i ett samarbete mellan Sverige, Frankrike, Ungern och Storbritannien (huvudansvarig Harvey M Brenner). Töres har också varit aktiv i prioriteringskommittéer i de vetenskapliga råden och var expert i Folkhälsokommitténs arbete 1998-2000. För närvarande är han ordförande i SBU:s utredning om sambandet mellan arbetsmiljö och depressionstillstånd.

Utbildning

Med.dr, Karolinska Institutet, Stockholm

Publikationer

Publicerade verk i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)