E-post

john.axelsson@su.se

Telefon

070-213 66 76

 

Om John Axelsson

John och hans forskarteam vill med sin forskning öka kunskapen och medvetenheten om hur sömn och sjukdomsprocesser i det moderna samhället påverkar vår biologi, kognition och hälsa. Kärnan i vår forskning baseras på utveckling, testning och etablering av modeller i skärningspunkten mellan kognitiv neurovetenskap, socialpsykologi, immunologi, endokrinologi och fysiologi. Vår forskning är starkt tvärvetenskaplig och involverar metoder som experimentell sjukdom (där vi injicerar personer med endotoxin som gör personer sjuka några timmar), EEG-utrustning (för mätning av sömn i fält), utveckling av appar för att mäta kognitiva funktioner i fält, och fotografering/filmning för senare analys av hur sömnbrist eller sjukdom påverkar beteenden. Ett av våra pågående projekten undersöker hur snabbt vår hjärna kan gå från sömn till att vara fullt vaken. Ett annat undersöker hur sömnbrist påverkar hur vi fungerar i sociala sammanhang.

De frågor som John just nu är mest intresserad av att besvara är: Kan vår kropp och hjärna anpassa sig till långvarig sömnbrist? Kan mer sömn snabba upp återhämtning när vi är sjuka? Hur påverkar sjukdom vår hjärna? Har människan ett varningssystem som gör att vi undviker personer som kan smitta oss och hur fungerar det? Hur påverkar sömnbrist kognitive funktioner och hur vi interagerar med andra människor? Hur snabbt vaknar hjärnan upp från sömn?