13-14 november kommer vi att fira tio år med Stockholm Stress Center. Program och detaljerad information fommer finnas tillgänglig i september.