Reseorder

Alla resor som görs av Stressforskningsinstitutets medarbetare ska godkännas av föreståndaren/stf. föreståndaren via blanketten reseorder, bland annat för att institutet ska veta var medarbetaren befinner sig om något inträffar och för att kostnaden för resan ska belasta rätt verksamhet. Notera att det är obligatoriskt att fylla i en reseorder INNAN resan påbörjas.

 Reseorder (31 Kb)

 

Bokningar av resor

Alla resebokningar hanteras av Sebastian Klarås, sebastian.klaras@su.se

 

Resepolicy för Stockholms universitet

  • Tjänsteresa utförs enbart på uppdrag av Stressforskningsinstitutet. Icke beordrade resor ersätts inte av institutet, utan får bekostas av projektmedel eller uppdragskonton.
  • Beslut om tjänsteresa ska fattas av föreståndare/stf. föreståndare.
  • Resenären och föreståndaren ska se till att policy och interna föreskrifter följs.
  • Tjänsteresan ska vara planerad och företas utifrån det mest kostnadseffektiva sättet. Gällande avtal bör utnyttjas.
  • Vid ungefärliga lika kostnadseffektiva färdsätt ska resenären välja det, utifrån miljöhänseende, bästa färdsättet.
  • Resenären bör välja hotell utan pornografiskt TV-utbud.
  • Logikostnader och andra kostnader ska vara skäliga.
  • Ersättning i samband med tjänsteresa utbetalas efter redovisning via reseräkning.