Generella föreskrifter om delegation vid Stressforskningsinstitutet

  1. Föreståndaren  (stf. föreståndaren i dennes frånvaro) har det övergripande ansvaret för Stressforskningsinstituets verksamhet.               
  2. Administrativ chef har det operativa ansvaret för Stressforskningsinstituets kansli och dess olika funktioner samt leder den administrativa personalen.               
  3. Administrativ chef  fattar beslut av betydelse för den administrativa verksamheten och bedömer om beslutet behöver förankras hos föreståndaren eller stf. föreståndare.                
  4. Administrativ personal har de delegerade ansvars- och arbetsområden som listas nedan och kan ta löpande beslut inom dessa områden.                

 Delegationsordning Stressforskningsinstitutet 2015 (46 Kb)