En bisyssla får aldrig skada allmänhetens förtroende för högskolan och ska hållas klart åtskild från den anställdes arbete vid universitetet. I vissa fall kan en bisyssla vid sidan om en anställning vara otillåten. Otillåtna bisysslor kan delas in i tre olika slag: förtroendeskadlig, arbetshindrande eller med verksamheten konkurrerande bisyssla. Föreståndaren ska regelbundet informera de anställda om deras skyldighet i samband med utövandet av bisysslor. De anställda ska anmäla/avanmäla bisysslor, så att föreståndaren kan bedöma om den är tillåten eller inte.

Vissa verksamheter som bedrivs utanför Stockholms universitet anses ingå i anställningen och omfattas inte av anmälningsplikten för ämnesanknutna bisysslor. Exempel på sådana verksamheter är föreläsning eller presentation av ”paper” vid annan högskola, opponent på doktorsavhandling vid annan högskola, sakkunnig vid tillsättning av läraranställning vid annan högskola, deltagande i vetenskapliga debatter i TV, radio och tidningar och presentation av den egna forskningen vid konferens anordnad av annan än universitetet.

Anmälan av bisyssla ska lämnas till arbetsgivaren som efter en bedömning  förvarar den. Dokumentationen ska vara upplagd på ett sådant sätt att det ska gå att följa varje anställds bisysslor tillbaka i tiden.

 Redovisning av bisyssla (651 Kb)

 Anmälan eget företag (47 Kb)