Prediktionen är baserad på de grundläggande faktorer som avgör vakenhetsnivån (dygnsrytm, sömnbrist, etc), men det finns flera faktorer i den aktuella situationen som också kan påverka och som det inte finns information om. Justera därför bedömningen något, med hänsyn till följande faktorer:

  • Högre trötthet vid monotoni, värme, en bekväm ställning (speciellt att ligga ner), alkohol och vissa mediciner.
  • Lägre trötthet av motsatsen – omväxling, att vara mentalt eller fysiskt aktiv (stå eller gå), social samvaro, kyla, koffeinhaltiga drycker, och vissa mediciner.

Kurvan i resultatfiguren ger en uppskattning av den trötthet genomsnittspersonen kan förväntas ha i en normal situation utan för mycket effekter av t.ex. monotoni.

  • Mycket kraftig trötthet betyder att man kommer att fungera sämre i de flesta aktiviteter och att ofrivillig sömn kan inträffa. Risken för en trötthetsrelaterad bilolycka är då väsentligt förhöjd (ca 6 gånger jämfört med normal låg trötthet).
  • Kraftig trötthet innebär också sämre funktionsförmåga och förhöjd olycksrisk.
  • Måttlig trötthet innebär att man inte är på topp men att olyckrisken inte är förhöjd om inte också tröttande situationsfaktorer (t.ex monotoni) föreligger.
  • Normal – hög vakenhet innebär hög funktionsförmåga och ingen risk för trötthetsrelaterade olyckor.

Om det ser konstigt ut att trötthetsnivån sjunker från uppvaknandet till fram på eftermiddagen, så beror det på att vår biologiska klocka ser till att driva ned tröttheten på eftermiddagen.

Observera att prediktorn också förutsäger den sannolika tiden för uppvaknandet. Den räknar ut när man ”borde” vakna med hänsyn till vad vi vet om sömnens styrning. Det innebär att om man angivit att man tänker sova mellan kl 22 och 10 på morgonen så kommer prediktorn att på eget bevåg att anse att man skulle vakna någon gång runt kl 7 under normala förhållanden.

Prediktionen utgår alltid från att föregående sömn varit av normal längd (kl. 23 till 07) – detta för att kunna ha en rimlig basnivå att utgå ifrån.

Analyserna kommer att ge otillförlitliga resultat vid läggtider mellan kl. 21 och 22. Skälet är att sömnregleringssystemet är svårdefinierat just vid den tiden – vissa kommer att vakna efter en halvtimme medan andra kommer att starta en långsömn.
 

Mer information

Innan testet görs kan det vara bra att känna till lite om bakgrunden till prediktorn.
Bakgrund till prediktorn

Det kan också vara bra att läsa på lite om sömn, hur länge man bör sova och varför sover vi olika mycket.
Bakgrundsinformation om sömn
 

Testa din trötthet här

Vill du själv testa din trötthet och vakenhetsnivå? Eller vill du kanske utvärdera ditt skiftschema och få reda på när man är som tröttast?

Gör testet genom att klicka på någon av nedanstående länkar och följ instruktionerna.

Länk till test

Länk till avancerad version